AVAX/USDT

Spot арилжаа
28.337
24ц өөрчлөлт
+0.64%
24ц дээд
28.485 $
24ц доод
26.654 $
24ц хэмжээ
$ 10.08 сая