Стэйкинг

  • Стэйкинг /Staking/ гэдэг нь та өөрийн эзэмшиж буй койн оо тодорхой хугацаанд хэтэвчиндээ түгжин байршуулж, сонгосон хугацааны эхэнд болон эцэст койноор өгөөж хүртэх боломжийг хэлнэ.
  • Стэйкинг хэтэвчиндээ байршуулсан койноор арилжаанд орох боломжгүй ба стэйкинг хийсэн койны тоо хэмжээ нь таны хэтэвчний нийт үлдэгдлээс хасагдаж, "стэйкинг" хэтэвчинд тусдаа харагдана.
  • Нэг төрлийн койноор олон стэйкинг хэтэвч нээн, өөр өөр хугацаатай байршуулж болох боловч, нэгэнт үүссэн стэйкинг дээр койн нэмэх боломжгүй.
  • Койны ханш унах болон өсөх тохиолдолд өгөөжийн хувь хэмжээнд өөрчлөлт орохгүй ба сонгосон хугацаа дуусгавар болоход таны анх үүсгэсэн койны тоо хэмжээ + өгөөжийн хувь нь койноор нэмэгдэж орох болно.
© 2023 - Комплекс Дижитал Экосистем ХХК