NEAR/USDT

Spot арилжаа
7.973
24ц өөрчлөлт
-0.8%
24ц дээд
8.522 $
24ц доод
7.946 $
24ц хэмжээ
$ 37.66 сая