Нэг платформ, Хязгааргүй боломжууд
Комплекс Крипто Бирж
Trade smart, Invest easy
contact-pic@2x.png
Бирж дээр олон төрлийн боломжууд байгаа бөгөөд эдгээр нь таны крипто хөрөнгө оруулалтыг хялбарчилна.
Зорилго
Зорилго
Арилжаанд оролцогчдыг техникийн болоод мэдээллийн аюулгүй, итгэмжит орчноор хангаж тэднийг боловсролжуулах замаар ашигтай, амжилттай арилжаанд оролцогч байхад нь тусална.
Алсын хараа
Алсын хараа
Төв Азид виртуал хөрөнгийн хамгийн өргөн сонголттой, хамгийн итгэмжит виртуал хөрөнгийн үйлчилгээ үзүүлэгч болно.
Хамт олон
Хамт олон
15 жилийн турш программ хангамж хөгжүүлсэн туршлагатай баг хамт олон Комплекс Дижитал Экосистемийн үндсэн хөгжүүлэлтийг хийж гүйцэтгэдэг.
Системийн аюулгүй байдал
Системийн аюулгүй байдал
Бид мэдээллийн аюулгүй байдлын ISO 27001 стандарт нэвтрүүлсэн
Аппликейшн
Аппликейшн
Бүх төрлийн платформд ажиллах гар утасны аппликейшн /multi - platform IOS & Android/
Крипто хөрөнгө
Крипто хөрөнгө
Хамгийн хялбараар крипто хөрөнгө худалдан авах, хадгалах, зарах боломжийг бүрдүүлнэ.
© 2023 - Комплекс Дижитал Экосистем ХХК