Хүсэлт илгээх
Харилцагч
Байгууллага

“Комплекс Дижитал Экосистем ХХК-д өргөдөл гаргах нь” гэсэн гарчигтай. Цаасан дээр тод гаргацтай байдлаар Овог, нэр, регистрийн дугаар, биржид бүртгэлтэй утасны дугаарыг бичнэ. Өргөдөлд ямар шалтгааны улмаас Google Authenticator /2FA/ салгуулах эсхүл бүртгэлтэй Дугаар солих шалтгаанаа гаргацтай бичнэ. *Шинэ дугаар бүртгүүлэх бол дугаар аа бичих ээ мартуузай.


1. Гараар бичсэн өргөдлийн хоосон зайд биржид бүртгэлтэй бичиг баримтыг /иргэний үнэмлэх эсхүл гадаад паспорт/ дээр нь тавин, хамтад нь тод гаргацтай дарсан зураг.

2. Биржид бүртгэлтэй бичиг баримт аа барьсан сэльфи зураг. Тод гаргацтай дарсан зураг.

© 2023 - Комплекс Дижитал Экосистем ХХК