BTC HALVING YHЭ
ТААХ 10,000,000₮
урамшуулалт уралдаан
Үлдэж буй цаг
00Өдөр
:
00 Цаг
:
00 Мин
:
00 Сек
banner image
Саналын түүх
|
Уралдааны дүрэм
"Bitcoin Halving" болох үеийн Complex бирж дээрх BTC/USDT хослолын дээд ханш-ийн таамгаа оруулна уу.
Уралдааны санал авах хугацаа : 2024.04.19 -ны 13:00 цаг
BTC одоогийн ханш : N/A USDT
Миний таамаг:
USDT
саналын эрх : 0
🥇
Бүх орныг зөв таасан70,550.66,000,000₮
🥈
Бутархайн орноос өмнөх бүх орныг зөв таасан70,550.X2,400,000₮
🥉
Нэгжийн орноос өмнөх бүх орныг зөв таасан70,55X.X1,000,000₮
  • Нэгээс олон харилцагч ижил үнийн таамаглал гаргасан тохиолдолд хамгийн эхэнд зөв таасан 1 харилцагч шагналын сангийн 50%-ийг, үлдсэн 50% -ийг бусад ижил таамаг гаргасан харилцагчдад тэнцүү хуваах зарчмаар хуваарилах болно.
  • Бүх орныг зөв таасан харилцагч байхгүй бол дараагийн байрны шагналын сан 2 дахин нэмэгдэх болно.
₮-ийн орлого хийж уралдаанд түрүүлэх боломжоо нэмээрэй.
100,000 - 999,999 төгрөгийн орлого тутамд +2 эрх
1 сая төгрөгөөс дээш орлого тутамд +25 эрх
Шинээр харилцагч болоход +2 эрх
Танд өдөр бүр 1 саналын эрх нэмэгдэнэ
ХАМГИЙН ОЛОН ТААМАГ ДЭВШҮҮЛСЭН
1. Идэвхтэй харилцагч I байр
300,000₮
2. Идэвхтэй харилцагч II байр
200,000₮
3. Идэвхтэй харилцагч III байр
100,000₮

Уралдааны дүрэм & Урамшуулал хуваарилалт

840,000 дахь блок олборлох (урьдчилсан тооцооллоор: 2024.04.20 05:00 ) үеийн Complex бирж дээрх BTC/USDT хослолын хамгийн өндөр ханш-ийг 2024.04.19-ны 13:00 цагаас өмнө таах уралдаан.

Жишээ нь: BTC halving буюу BTC 840000 дахь блок олборлогдсон цагийн Complex бирж дээрх BTC/USDT чартын дээд ханш 70,550.0 байвал
Example Image
I байр
Бүх орныг зөв таасан70,550.6
II байр
Бутархайн орноос өмнөх бүх орныг зөв таасан70,550.X
III байр
Нэгжийн орноос өмнөх бүх орныг зөв таасан70,55X.X
  • Нэгээс олон харилцагч ижил үнийн таамаглал гаргасан тохиолдолд хамгийн эхэнд зөв таасан 1 харилцагч шагналын сангийн 50%-ийг, үлдсэн 50% -ийг бусад ижил таамаг гаргасан харилцагчдад тэнцүү хуваах зарчмаар хуваарилах болно.
  • Бүх орныг зөв таасан харилцагч байхгүй бол дараагийн байрны шагналын сан 2 дахин нэмэгдэх болно.
Танд амжилт хүсье! #Trade smart, Invest easy
© 2023 - Комплекс Дижитал Экосистем ХХК